Portfolio
  • 1
2006 Vuelta a Espana Stage 07
Peloton on Alto de El Morredero002p.jpg
2006 Vuelta a Espana Stage 07
Peloton on Alto de El Morredero006.jpg
2006 Vuelta a Espana Stage 07
Peloton on Alto de El Morredero007.jpg
2006 Vuelta a Espana Stage 07
Peloton with a black bull003p.jpg

2006 Vuelta a Espana Stage 07
VALVERDE Alejandro002p.jpg
2006 Vuelta a Espana Stage 07
VALVERDE Alejandro004p.jpg
  • 1