Portfolio
  • 1
2006 Giro d'Italia Stage 21
Australian Riders001p.jpg
2006 Giro d'Italia Stage 21
BASSO Ivan003p.jpg
2006 Giro d'Italia Stage 21
BASSO Ivan009p.jpg
2006 Giro d'Italia Stage 21
BASSO Ivan012p.jpg

2006 Giro d'Italia Stage 21
CSC002p.jpg
2006 Giro d'Italia Stage 21
FORSTER Robert010p.jpg
2006 Giro d'Italia Stage 21
SASTRE-GUTIERREZ-CUESTA002p.jpg
2006 Giro d'Italia Stage 21
SIMONI Gilberto001p.jpg

  • 1