Portfolio
  • 1
2009 Giro d'Italia Stage 04
ARMSTRONG Lance024p.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
ARMSTRONG Lance034p.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
BASSO Ivan005pp.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
BELLOTTI Francesco010p.jpg

2009 Giro d'Italia Stage 04
DA DALTO Mauro005p.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
HUNTER Robert001p.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
Peloton on Croce d'Aune002p.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
PEREZ SANCHEZ Francisco008p.jpg

2009 Giro d'Italia Stage 04
STANNARD Ian001p.jpg
2009 Giro d'Italia Stage 04
VOIGT Jens032p.jpg
  • 1