Portfolio
  • 1
2005 Tour de France Stage 11
BOTERO Santiago010p.jpg
2005 Tour de France Stage 11
Col de la Madeleine010p.jpg
2005 Tour de France Stage 11
Col du Galibier011p.jpg
2005 Tour de France Stage 11
DUMOULIN Samuel002p.jpg

2005 Tour de France Stage 11
Spectators001p.jpg
2005 Tour de France Stage 11
VINOKOUROV Alexandre008p.jpg
2005 Tour de France Stage 11
VINOKOUROV Alexandre014p.jpg
  • 1