Portfolio
  • 1
2005 Giro d'Italia Stage 04
BETTINI Paolo005p.jpg
2005 Giro d'Italia Stage 04
BETTINI Paolo012p.jpg
2005 Giro d'Italia Stage 04
BETTINI Paolo020p.jpg
2005 Giro d'Italia Stage 04
BETTINI Paolo048p.jpg

2005 Giro d'Italia Stage 04
BETTINI-ESTATHE003p.jpg
2005 Giro d'Italia Stage 04
COOKE Baden006p.jpg
2005 Giro d'Italia Stage 04
DI LUCA-BETTINI006p.jpg
2005 Giro d'Italia Stage 04
PINOTTI Marco010p.jpg

  • 1