Portfolio
  • 1
2007 Giro d'Italia Stage 12
CUNEGO Damiano001p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 12
LE BOULANGER Yoann006p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 12
Peloton at church002p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 12
Peloton on Colle dell'Agnello001p.jpg

2007 Giro d'Italia Stage 12
Peloton on Colle dell'Agnello013p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 12
Peloton on Colle dell'Agnello022p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 12
Picture002p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 12
PIEPOLI Leonardo001p.jpg

2007 Giro d'Italia Stage 12
PIEPOLI Leonardo005p.jpg
  • 1