Portfolio
  • 1
2007 Giro d'Italia Stage 14
BETTINI Paolo008p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 14
CUNEGO Damiano001p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 14
GARZELLI Stefano017p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 14
MAZZOLENI Eddy001p.jpg

2007 Giro d'Italia Stage 14
Peloton on Passo di San Marco002p.jpg
2007 Giro d'Italia Stage 14
SAVOLDELLI Paolo005p.jpg
  • 1